नोभेम्बर

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको एघारौँ महिना


नोभेम्बर 2010
सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 
29 30