होडल भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।[स्रोत नखुलेको]

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन