स्कर्ट कम्मर भन्दा तल लगाउने नली-आकार वा सोली-आकार पहिरन हो।

स्कर्ट
Organza skirt - Finished!.jpg
स्कर्ट
प्रकारबाहिरी पहिरन
प्रयोगकर्तामहिला
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916