कपडा ( बस्त्र वा लुगा) भन्नाले मानिसले शरीरमा लगाउने वा शरीर छोप्न प्रयोग गर्ने वस्तुलाई जनाउँछ । कपडा लगाउनु विशेषत मानव विशेषता तथा लगभग सम्पूर्ण मानव समुदायको विशेषता हो । कपडाको प्रयोग सामान्यतया मनिसको गुप्ताङ्ग मात्र छोप्न देखि लिएर शरीरलाई जाडोबाट जोगाउनको लागि गरिएको पाइन्छ ।

विभिन्न ऐतिहासिक कपडाहरू


सन्दर्भ सामाग्री

सम्पादन गर्नुहोस्