अगस्ट

जुली र ग्रेगोरी पात्रोहरूको आठौँ महिना


१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

अगस्ट जुली र ग्रेगोरी पात्रोमा वर्षको आठौँ महिना हो र लम्बाई ३१ दिन हुने सात महिनामध्ये पाँचौँ महिना हो। [१]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन