सितापुर जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्येको एक हो। यो लखनऊ मण्डलको ६ जिल्लाहरू मध्य एक हो।[स्रोत नखुलेको]