सात्यकि महाभारतमा एक वीर हुन्। सात्यकि यादवहरूरको सेनापति थिए।

सात्यकि, शिनिका पुत्र जसलाई 'दारुक', 'युयुधान' तथा 'शैनेय' पनि भन्दछन्। यी श्रीकृष्णका सारथी र नाँतेदार पनि थिए। सात्यकी महाभारतको युद्धमा पांडवहरूको तर्फबाट लडेका थिए। महाभारतको युद्धमा बच्ने व्याक्तिमा सात्यकी पनि एक थिए।

कौरव सेनामा प्रवेश गर्ने क्रममा सात्यकि

मृत्युसम्पादन

सात्यकी सहित सम्पुर्ण यादवगणको मृत्यु मौसुल पर्वमा भयो ।