शतानीक द्रौपदीनकुलबाट जन्मेका पुत्र थिए । उनी उपपाण्डव मध्य दोश्रा थिए ।

शतानीक
संबद्धमहाभारत
मातापितानकुल
द्रौपदी
Siblingsउपपाण्डव, अभिमन्यु

मृत्युसम्पादन

कुरुक्षेत्र युद्धको अठारौ दिनमा अश्वत्थामाद्वारा उनी सहित सबै उपपाण्डवहरूको हत्या भयो ।

सन्दर्भसम्पादन