व्रह्मचारणी नवदुर्गा मध्य दोस्री देवी हुन ।

व्रह्मचारणी
वर्ग:शक्तिको अवतार
अश्त्र:कमण्डलु, माला