विश्वेशरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विश्वेशरैया प्राविधिक विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको बेलगावीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।