विकिनी समान्यतया महिलाले पौडीदा लगाउने दुई-टुक्रे कपडा हो ।

विकिनी
Woman stretching.JPG
विकिनी लगाएकी महिला
प्रयोगकर्तामहिला