राष्ट्रीय जैव विज्ञान केन्द्र

राष्ट्रिय जैव विज्ञान केन्द्र भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।