राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थ

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।