राजमा सिमी जातको गेडागुडी (Kidney bean) हो । राजमा लाई हामी खानाका साथै रोटीको साथमा पनि सजिलै खान सकिन्छ ।

राजमा
कोसासहितको राजमाको बोट
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
P. vulgaris
वैज्ञानिक नाम
Phaseolus vulgaris
L.

औषधोपचारसम्पादन

प्रयोगसम्पादन

राजमाको वर्गीकरणसम्पादन