यो लेख हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको हो। यहाँ क्लिक गरेर यस लेखमा रहेका त्रुटिहरु सुधार्न सक्नुहुन्छ।

माद्री राजा पाण्डुको अर्की रानी थियो। त्यसको बेटे नकुलसहदेव थिए। माद्री पारसमा माद्रा राज्यको राजकुमारी राजा शल्यको बहिन थियो। पुरानो पारसीमा माद्रालाई मादा भनिएको छ। यी मेड साम्राज्यको नाम थियो।

पाण्डव