मंगलौर विश्वविद्यालय

मंगलौर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको मंगलौरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

मङ्गलौर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको मङ्गलौरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।