भगोष्ठ (अङ्ग्रेजी: Labia) योनीको देखिने भाग हो । भगोष्ठ शब्द संस्कृत भाषाको भगओष्ठबाट बनेको हो, जसको नेपालीमा योनीको ओठ हुन्छ ।

बायाँ: भित्री भगोष्ठ छोपिएको अवस्थामा बाह्य भगोष्ठ
दायाँ: बाह्य भगोष्ठलाई फट्यए पछि देखिरएको भित्री भगोष्ठ

संरचना र चिकित्सा सम्पादन

सामजिक तथा सांस्कृतिक विचारहरू सम्पादन

अन्य चित्र सम्पादन