फैजाबाद जिल्ला

फैजाबाद जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्यको एक हो तथा यो फैजाबाद मण्डलको ४ जिल्लाहरू मध्य एक हो। यो जिल्ला फैजाबाद मंडलको सदरमुकाम पनि हो।