अयोध्या जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्यको एक हो तथा यो अयोध्या मण्डल को ४ जिल्लाहरू मध्य एक हो। यो जिल्ला अयोध्या मंडलको सदरमुकाम पनि हो।