ब्याबेल प्रयोकर्ताको भाषिक क्षमताहरूलाई सहजरूपमा जानकारीमा ल्याउन र कुनै पनि प्रयोगकर्ताको भाषिक क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सजिलो पार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।