खुट्टाको सबै भन्दा तलको भाग जुन हिड्दा जमीनको सम्पर्कमा आउछ|

पाइताला