पश्चिम बङ्गाल समाजवादी पार्टी

पश्चिम बङ्गाल समाजवादी पार्टी भारतमा एउटा समाजवादी राजनीतिक दल हो |किरनमोइ नन्द दलको नेता हो |