पल्युल सम्प्रदाय (तिब्बती: དཔལ་ཡུལ་ཆོས་བརྒྱུད།, वयली: dpal yul chos rgyud,) तिब्बती बौद्ध धर्मको ञिङमा पारम्परिक छ मूल मठ मध्ये पल्युल मठसँग सम्बन्धित् सम्प्रदाय हो। यो मठ पल्युल सम्प्रदायको पहिलो सिंहासन-धारक विद्याधर कुन्जाङ शेसरब द्वारा सन् १६६५ मा स्थापित गरेको थियो जुन आजकल चिनको सिचुआन प्रान्त, बैयु काउंटी, गर्जे तिब्बती स्वायत्त प्रान्तको पूर्वी शहरमा पर्दछ। वास्तवमा पल्युल एक ठाउँको नाम हो र पछि गएर त्यस ठाउँको गोन्पा अथवा मठ लाई पल्युल मठ वा पल्युल गोन्पा र त्यसै मठको बौद्ध महासिद्ध र गुरु हरूमा सम्बन्धित ञिङमा साम्प्रदायिक परम्परालाई पल्युल सम्प्रदायको नाम रहन्न गएको हो।

पल्युल साम्प्रदायिक मूल मठ, चिन तिब्बत
दक्षिण भारत, मैसुरु जिल्ला, बैलाकुप्पामा अवस्थित पल्युल साम्प्रदाको मठ नाम्ड्रोल्लिङ पद्मसम्भव बौद्ध विहार

पल्युल सम्प्रदायमाको महासन्ति (अतियोग) पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्
 • धर्मकाया समन्तभद्र
 • वज्रधरा
 • वज्रसत्त्व
 • अवलोकितेश्वर
 • आचार्य प्रहेवज्र
 • आचार्य मञ्जुश्रिमित्र
 • आचार्य श्रीसिंह
 • आचार्य ज्ञानसूत्र
 • आचार्य पद्मसंभव
 • भिक्षु नाम्खायी ञिङपो
 • डाकिनी येशेस छोग्याल
 • नानम दोर्जे दुद्जोम
 • राजकुमार मुठ्री चन्पो
 • निधिअन्वेषक जाङ्पो ड्रग्प
 • ट्रुल्कु रिग्जीन छेन्पो
 • कुन्पङ्स दोन्योद ग्याल्छन
 • ग्युद्जिन सोद्नम छोस्जाङ
 • महासिद्ध थाङ्तोङ ग्याल्पो
 • बोधिसत्त्व कुन्गा ञिमा
 • ठ्रुल्शीग त्रयाकेतु
 • छन्दन त्रयवज्र
 • धर्मस्वामी बोधिसिंह
 • ट्रुल्कु ट्राशी ग्यम्छो
 • ड्रुब्वाङ तोन्पा सेङ्गे
 • ट्रुल्कु छोस्ञिद् ग्यम्छो
 • निधिअन्वेषक मिग्युर दोर्जे
 • विद्वान महासिद्ध ख्यास्ड्रुब कर्मछाग्मेद
 • विद्याधर कुन्जाङ शेसरब
 • पद्म ल्हुन्ड्रुब ग्यम्छो
 • सिद्धेश्वर पद्म नोर्बु
 • कर्म छोस्पल जाङ्पो
 • कर्म ल्हवाङ
 • ग्युर्मेद ङेस्दोन तन्जीन
 • पद्म दोङ्गस तन्जीन
 • दोङ्गस छोस्क्यी ञिमा
 • रिग्जीन पल्छेन दुस्प
 • थुब्तन छोस्क्यी दावा
 • पद्म नोर्बु रिन्पोछे
 • कर्म कुछेन रिन्पोछे
 • मिग्युर देछेन गरवाङ सिल्नोन दोर्जे

हृदय बिन्दु पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्

जोग्छेन गोङ्प सङ्थलको पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्

गगंनधर्म महासन्ति पारम्परिक वंशावली [१]

सम्पादन गर्नुहोस्
 • धर्मकाया समन्तभद्र
 • महा वज्रधार
 • वज्रसत्त्व
 • अवलोकितेश्वर
 • आचार्य प्रहेवज्र
 • आचार्य श्रीसिंह
 • आचार्य पद्मसम्भव
 • दोर्जे ड्रग्पोचल
 • विद्वान महासिद्ध ख्यास्ड्रुब कर्मछाग्मेद
 • विद्याधर कुन्जाङ शेसरब
 • पद्म ल्हुन्ड्रुब ग्यम्छो
 • सिद्धेश्वर पद्म नोर्बु
 • कर्म ट्राशी
 • कर्म दोन्दम
 • कर्म ग्युर्मेद
 • ग्युर्मेद ङेस्दोन तन्जीन
 • पद्म दोङ्गस तन्जीन
 • दोङ्गस छोस्क्यी ञिमा
 • रिग्जीन पल्छेन दुस्प
 • पद्म गरवाङ तन्जीन
 • थुब्तन छोस्क्यी दावा
 • पद्म नोर्बु रिन्पोछे
 • कर्म कुछेन रिन्पोछे
 • मिग्युर देछेन गरवाङ सिल्नोन दोर्जे

अनुयोग पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्

महायोग पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्

महामुद्र पारम्परिक वंशावली

सम्पादन गर्नुहोस्
 • जिन वज्रधार
 • श्री वज्र योगिनी
 • बोधिसत्त्व तिलोपा
 • विद्वान सिद्ध नारोपा
 • स्वामी महा मैत्रिपा
 • मार्पा लोचावा (अनुवादक मार्पा)
 • जेचुन मिलारेपा
 • द्वाग्पो ल्हजे
 • पल्दन फग्मो ड्रुब्प
 • छोस्जे मार्पा रिन्छेन
 • छुङ्मेद याङ्गोन रिन्छेन
 • क्येस्छोग च्यान्ङ रिन्छेन
 • ग्यल्स्रस वुचे रिन्छेन
 • ट्रूल्कु रिन्छेन लिङ्प
 • खान्छेन वोद्सेर लामा
 • ड्रोगोन शिङ्गोन रिन्छेन
 • छुङ्मेद छोस्क्यी दोर्जे
 • खस्चुन ज्ञान केतु
 • छ्योगमेद ज्याङ्सेम्स छोस्जे
 • ठ्रुल्शीग त्रयाकेतु
 • छन्दन त्रयवज्र
 • ख्यास्छोग शक्यायी छन्चेन
 • धर्मस्वामी बोधिसिंह
 • ट्रुल्कु ट्राशी ग्यम्छो
 • ड्रुब्वाङ तोन्पा सेङ्गे
 • ट्रुल्कु छोस्ञिद् ग्यम्छो
 • ठ्रुल्शीग तोन्पा ग्याल्छन
 • विद्याधर कुन्जाङ शेसरब
 • पद्म ल्हुन्ड्रुब ग्यम्छो
 • सिद्धेश्वर पद्म नोर्बु
 • कर्म छोस्पल जाङ्पो
 • कर्म ल्हवाङ
 • ग्युर्मेद ङेस्दोन तन्जीन
 • पद्म दोङ्गस तन्जीन
 • दोङ्गस छोस्क्यी ञिमा
 • रिग्जीन पल्छेन दुस्प
 • थुब्तन छोस्क्यी दावा
 • पद्म नोर्बु रिन्पोछे
 • कर्म कुछेन रिन्पोछे
 • मिग्युर देछेन गरवाङ सिल्नोन दोर्जे

विनय प्रतिमोक्षको पारम्परिक वंशावली [२]

सम्पादन गर्नुहोस्
 • बुद्ध शाक्यमुनि
 • शारिपुत्र
 • राहुल (राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको पुत्र)
 • ब्रह्म राहुल
 • आचार्य नागार्जुन
 • आचार्य भावविवेक
 • आचार्य श्री गुप्त
 • आचार्य ज्ञानगर्भ
 • महोपाध्या्य शन्तरक्षित
 • ब रत्न
 • चङ्प रब्सल
 • शक्यमुने
 • यो गेव ज्युङ्नस
 • गोङ्स्प रब्सल
 • लुमेस छुल्ठ्रिम्स शेसरब
 • दोर्जे ग्याल्छन
 • नेवो ड्रग्प
 • ड्रे छेन शेसरब बार
 • चोन्ड्रुस बार
 • शोन्नु सेङ्गे
 • ड्रोतोन दुद्ची ड्रग्स
 • छिम्छेन नम्खा ड्रग्स
 • ड्रग्स शेर्वा
 • छिम्तोन व्लोजाङ ड्रगस्प
 • कुन्ग्यल जे
 • ड्रुब्प शेसरब
 • पन्छेन गेदुन ड्रुब्प
 • नास्ञिङ कुन्गा
 • गेदुन ग्यम्छो
 • गेलेग पल्जाङ
 • पल्ज्योर ग्यम्छो
 • कोन्छोग छोस्फेल
 • कोन्छोग तन्जीन
 • ङ्गवाङ छोस्पल
 • छोस्क्यी ड्रगस्प
 • ग्युर्मेद छोस्दन
 • ओग्यान तन्जीन
 • रिग्जीन जाङ्पो
 • पद्म मङ्गल
 • शान्फन थायास
 • थुब्तन ग्याल्छन
 • दोर्जे पल्जाङ
 • कल्जाङ वाङ्छ्युग
 • छोस्क्यी ग्यम्छो
 • छोस्क्यी दावा
 • शद्ड्रुब छोस्क्यी ड्रयाङ्स् (पद्म नोर्बु रिन्पोछे)
 • कर्म कुछेन
 • मिग्युर देछेन गरवाङ सिल्नोन दोर्जे

पल्युल सम्प्रदायको चौध सिंहासन-धारक

सम्पादन गर्नुहोस्
 1. विद्याधर कुन्जाङ शेसरब (१६३६-१३९८).[३]
 1. पद्म ल्हुनड्रुब ग्यम्छो
 2. सिद्धेश्वर पद्म नोर्बु
 3. कर्म ट्राशी
 4. कर्म ल्हावाङ र कर्म दोन्दम
 5. ग्युर्मेद ङेस्दोन तन्जीन
 6. पद्म दोङ्गस् तन्जीन
 7. दोङ्गस् छोस्क्यी ञिमा
 8. रिग्जीन पल्छेन दुस्प
 9. कर्म थेग्छोग ञिङ्पो
 10. पद्म नोर्बु रिन्पोछे
 11. कर्म कुछेन थुब्तन छुल्ठ्रिम नोर्बु वोद्सल ठ्रिन्लस् पल्जाङ्पो (पल्युल सम्प्रदायको वर्तमान सिंहासन धारक)
 12. मिग्युर देछेन गरवाङ सिल्नोन दोर्जे (पल्युल सम्प्रदायको आगामी सिंहासन धारक)

अन्य व्यक्ति

सम्पादन गर्नुहोस्
 • जम्पल दोर्जे (१९औं र २०औं शताब्दी) [४]
 1. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས། གཏེར་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། དཔལ་ཡུལ་ཆོས་སྤྱོད།
 2. http://www.tbrc.org/eBooks/W29675-5562-1-276-any.pdf
 3. Chhosphel, Samten (अगस्ट २०११), "Namcho Mingyur Dorje", The Treasury of Lives: Biographies of Himalayan Religious Masters, अन्तिम पहुँच २०१३-१०-०८  একের অধিক |accessdate=|access-date= উল্লেখ করা হয়েছে (सहायता)
 4. Gardner, Alexander (नोभेम्बर २०११), "Jampel Dorje", The Treasury of Lives: Biographies of Himalayan Religious Masters, अन्तिम पहुँच २०१३-१०-०८ 

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्