मुख्य सूची खोल्नुहोस्

धर्मशास्त्र धर्म सँग सम्बन्धित ग्रन्थहरूलाई भनिन्छ। जुन मुख्यत संस्कृत भाषामा उपलब्ध छ। यसमा वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, गीता सबै स्मृतिहरू सम्मिलित छन्।

स्रोतसम्पादन