कुनैपनि बोट या बिरुवा जसको बीउ दुई फक्लेटोमा टुक्रिन्छ त्यसलाई दुई दलीय वनस्पति भनिन्छ। जस्तै

  1. दुईदलीय वनस्पति(Dicotyledons)
दुईदलीय वनस्पति
Magnolia फूल
Magnolia फूल
वैज्ञानिक वर्गीकरण
Kingdom: वनस्पति
सङ्घ: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida*
Brongniart
Groups included
Cladistically included but traditionally excluded taxa
  1. एकदलीय वनस्पति (Monocotyledons)