दुईदलीय वनस्पति

कुनैपनि बोट या बिरुवा जसको बीउ दुई फक्लेटोमा टुक्रिन्छ त्यसलाई दुई दलीय वनस्पति भनिन्छ। जस्तै

  1. दुईदलीय वनस्पति(Dicotyledons)
दुईदलीय वनस्पति
Magnolia फूल
Scientific classification
Kingdom: वनस्पति
Phylum: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida*
Brongniart
Included groups
Excluded groups
  1. एकदलीय वनस्पति (Monocotyledons)