त्रिमूर्ति

त्रिमूर्ति हिन्दू धर्ममा सर्वोच्च ईश्वरत्वको त्रिपक्षीय देवता हो, जसमा सृष्टि, रखरखाव र विनाशक

त्रिमूर्ति (संस्कृत: त्रिमूर्ति; /trɪˈmʊərti/) हिन्दु धर्मका तिन देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता शिव को संयुक्त स्वरूप हो ।

त्रिमूर्ति
हिन्दु त्रिदेव
त्रिदेवी सहित त्रिमूर्ति
देवनागरीत्रिमूर्ति
संस्कृत उच्चारणtrimūrti
संबद्धदेव
पत्नीत्रिदेवी

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्