जीव उत्त्पत्तिको क्रमिक विकासको क्रममा विश्वमा देखा परेका ठूलठूला आकारका घस्रने जीव। जुन मेसोजोइक महाकल्प (ट्रसासिक काल) मा उत्पती भयो।