सरीसृप घस्रेर हिड्ने ढाडमा हाड भएका जनावरहरू हुन।

सरीसृप
सामयिक शृङ्खला: Mississippian - Recent 320–0 Ma
Clockwise from above left: Spectacled Caiman (Caiman crocodilus), Green Sea Turtle (Chelonia mydas), Tuatara (Sphenodon punctatus) and Eastern Diamondback Rattlesnake (Crotalus adamanteus).
वैज्ञानिक वर्गीकरण e
जगत: जनावर
सङ्घ: रज्जुकी
Clade: Amniote
वर्ग: {{{1}}}


Laurenti, 1768

Subgroups

उदाहरण सम्पादन गर्नुहोस्

गोही

छेपारो

गोहोरो

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्