टुमकुर विश्वविद्यालय

टुमकुर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको टुमकुरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

टुमकुर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको टुमकुरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।