झेलम नदी

भारतका नदी

यो लेख हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको हो। यहाँ क्लिक गरेर यस लेखमा रहेका त्रुटिहरु सुधार्न सक्नुहुन्छ।

Jhelum River Bridge.JPG

झेलम उत्तरी भारतमा बग्ने एउटा नदी हो। वितस्ता झेलम नदीको वास्तविक नाम हो। कश्मीरी भाषामा यसलाई व्यथ भन्दछन्। यसको उद्भव वेरीनाग नामको नगर नजीकबाट भएको हो।

उदगमसम्पादन

बेरीनाग झेलम नदीको उदगम स्थल हो।

नदीको लम्बाई (किलोमीटरमा)सम्पादन

१२३०१

अपवाह तन्त्रसम्पादन

सहायक नदीहरूसम्पादन

मुहानसम्पादन

बाह्य सूत्रसम्पादन