जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतको राजधानी दिल्लीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतको राजधानी दिल्लीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सील

स्थापित१९६९
प्रकार:शिक्षा एवं अनुसन्धान
कुलपति:प्राध्यापक यसपाल
उपकुलपति:प्राध्यापक बी. बी. भट्टाचार्य
शिक्षक:५५०
विद्यार्थी:५०००-५५००
स्थिति:भारत नयाँ दिल्ली
परिसर:शहरी १००० ऐकर (4 km²)
संबंधन:UGC
वेबसाइट:www.jnu.ac.in