जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतको राजधानी दिल्लीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतको राजधानी दिल्लीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
प्रकारकेन्द्रीय विश्वविद्यालय
स्थापना१९६९
कुलपतिकृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन
उप-कुलपतिममिडला जगदेश कुमार
विद्यार्थीहरू८,५००
स्थान,
क्याम्पसनगरीय
उपनामजेएनयू
सम्बन्धनहरूयूजीसी
वेबसाइटwww.jnu.ac.in