चूलो खाना पकाउने काममा प्रयोग हुने निश्चित रूपमा बनाइएको आगो बाल्ने ठाउँ हो। यसको आकार प्रकार ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ।

चुल्हो


सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन