चुल्हो

चूलो खाना पकाउने काममा प्रयोग हुने निश्चित रूपमा बनाइएको आगो बाल्ने ठाउँ हो। यसको आकार प्रकार ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ।


सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन