दाउरा रुखका सुकेका हाँगाबिंगा तथा काठका मुडा हुन् जुन इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । सामान्य जनजीवनमा दाउरा खाना पकाउन चुल्हो आगो बाल्न प्रयोग गरिन्छ ।

भण्डारण गरिएको दाउरा

प्रयोग सम्पादन गर्नुहोस्

चुल्होमा खाना पकाउन, अागो ताप्न, घर न्यानो बनाउँन,भट्टीमा ताप उत्पन्न गर्न,चितामा शव जलाउँन

सङ्कलन सम्पादन गर्नुहोस्

भण्डारण सम्पादन गर्नुहोस्

 
भण्डारण गरिएको दाउरा ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्