दाउरा रुखका सुकेका हाँगाबिंगा तथा काठका मुडा हुन् जुन इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । सामान्य जनजीवनमा दाउरा खाना पकाउनको लागि आगो बाल्न प्रयोग गरिन्छ । दाउरा अगो

भण्डारण गरिएको दाउरा

प्रयोगसम्पादन

सङ्कलनसम्पादन

भण्डारणसम्पादन

 
भण्डारण गरिएको दाउरा ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन