चम्सुरे घाँस

चम्सुरे घाँस पोथ्रा वर्गमा पर्ने गाईवस्तुलाई घाँसको रूपमा प्रयोग गरिने वनस्पति ।

चम्सुरे घाँस
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
फूल फुल्ने वनस्पति (एन्जिओस्पर्म)
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
C. didymus
वैज्ञानिक नाम
Coronopus didymus
(L.) Sm.