गोगन नेपालमा पाइने एक प्रकारको रूख हो। यो पतझड वर्गको वनस्पति हो। यसलाई डालेघाँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

गोगन
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): फूल फुल्ने वनस्पति (एन्जिओस्पर्म)
(श्रेणीविहीन): Eudicots
(श्रेणीविहीन): Asterids
गण: Ericales
कुल: Actinidiaceae
वंश: Saurauia
प्रजाति: S. napalensis
वैज्ञानिक नाम
Saurauia napalensis
गोगनको रूख