गुलबर्गा विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

गुलबर्गा विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको गुलबर्गामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।