कोइराला

नेपाली आर्यवर्गको एक प्रसिद्ध थर

नेपालमा बसोबास गर्ने बाहुन तथा क्षेत्रीको एक थर हो । यो थरको गोत्र- मौदगल्य हुन्छ। कोइराला खसबाट उत्पत्ति भएको समुह हो ।

कोइराला
विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, एक प्रसिद्ध कोइराला

उल्लेखित कोइरालाहरूसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन