के.एल.ई विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको बेलगावीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

बाहिरी लिङ्कहरू सम्पादन गर्नुहोस्