के.एल.ई विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

के.एल.ई विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको बेलगावीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन