कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड भारतको राज्य कर्नाटकको धारवाडमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।