कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलूरुमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।