कुवेम्पु विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कुवेम्पु विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको शिमोगामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।