किलोमिटर (छोट्करीमा सङ्केत: किमी) मेट्रिक प्रणालीमा लम्बाइको एकाइ हो। यो एक हजार मिटर (लम्बाइको एसआइ एकाइ) बराबर हुन्छ। अहिले यो संसारको अधिकांश भू-भागका भौगोलिक स्थानहरूबीच दूरी व्यक्त गर्न प्रयोग गरिने मापन एकाइ हो। उल्लेखनीय अपवादहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकासंयुक्त अधिराज्य हुन् जहाँ कानुनी रूपमा माइलको प्रयोग हुन्छ।

किलोमिटर
एकाइ प्रणालीमेट्रिक
को एकाइलम्बाइ
सङ्केतकिमी
Conversions
1 किमी in ...... is equal to ...
   एसआइ एकाइ   ०००मिटर
   इम्पेरियल/अमेरिका एकाइ   ०.६२१३७मी
०९३.६yd
२८०.८फिट
   सामुद्रीक एकाइ   ०.५३९९६ समुद्री माइल

लम्बाइको अन्य एकाइहरूमा समानता सम्पादन गर्नुहोस्

१ किलोमिटर ००० मिटर
२८१ फिट
०९४ यार्ड
०.६२१ माइल
०.५४० समुद्री माइल
६.६८×१० खगोलीय एकाइ[१]
१.०६×१०१३ प्रकाश वर्ष[२]
३.२४×१०१४ पर्सेक

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

  1. एक खगोलीय एकाइ१४९५९७८७०६९१±३०मीसँग बराबर हुन्छ।
  2. एक प्रकाश वर्ष ९.४६०७३०४७२५८०८×१०१२किमी १ वर्षमा शून्य मार्फत यात्रा गर्दछ (३६५.२५ दिन)।

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्