कामरुपी उपभाषा


कामरुपी उपभाषा असमिया भाषा को एउटा उपभाषा हो। यो यस्तो पश्चिम, मध्य र दक्षिण कामरुपी रूपमा तीन बोलियोंसँग विविध छ।

इतिहाससम्पादन

प्रयोगसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन