पश्चिम दिशा चार दिशा मध्ये एक घाम अस्ताउने भागतर्फको दिशा हो।

पश्चिम दिशा उल्लेख भएको कम्पास

थप जानकारीका लागि यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

पूर्व, उत्तर, दक्षिण


सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य सूत्र सम्पादन गर्नुहोस्