Kans grass
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Angiosperms
(श्रेणीविहीन): Monocots
(श्रेणीविहीन): Commelinids
गण: Poales
परिवार: Poaceae
वंश: Saccharum
प्रजाति: S. spontaneum
वैज्ञानिक नाम
Saccharum spontaneum
काँस

काँस नेपालमा पाइने एक किसिमको घाँस हो। यो घर छाउने खरको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ।