कर्नाटक विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कर्नाटक विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको धारवाडमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।