कन्नड विश्वविद्यालय

कन्नड विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको हम्पीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

कन्नड विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको हम्पीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।