एजेन्डा सेटिंग सिद्धान्त

एजेन्डा सेटिंग सिद्धान्त भनेको समाचारले सार्वजानिक घटनाको महत्त्वमा पार्न सक्ने प्रभावलाई वर्णन गर्ने एक सिद्धान्त हो। एजेन्डा-सेटिंग सिद्धान्तद्वारा सफलतापूर्ण रुपमा सामाजिक घटनाको महत्त्वलाई घटबढ गराउन बिभिन्‍न चरणहरूमा क्रमबध रुपमा सफलता प्राप्त गर्नु पर्‍छ।[१]

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामाग्रीहरूसम्पादन