उस्मानिया विश्वविद्यालय

उस्मानिया विश्वविद्यालय भारतको राज्य आन्ध्र प्रदेशको हैदराबादमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय

उस्मानिया विश्वविद्यालय भारतको राज्य आन्ध्र प्रदेशको हैदराबादमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।