उदयपुर जिल्ला, राजस्थान

उदयपुर जिल्ला, राजस्थान भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदरमुकाम उदयपुर, राजस्थान हो ।