उत्तर र मध्य अण्डमान जिल्ला

उत्तर र मध्य अण्डमान जिल्ला भारतीय राज्य अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहको एउटा जिल्ला हो।